tirsdag 20. april 2010

Mental Helse Ungdom Narvik

Hva er Mental Helse Ungdom?

Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon som har fylkes- og lokallag over hele landet. Vi driver med politisk og samfunnsrettet arbeid innen for feltet psykisk helse og baserer mye av vår virksomhet på frivillig arbeid fra medlemmene. Mental Helse Ungdom jobber for å bli en slagkraftig organisasjon som jobber med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innen for feltet psykisk helse.

Hvem er vi til for?

 • Ungdom som har eller har hatt psykiske problemer.
 • Ungdom som er pårørende.
 • Ungdom som interesserer seg for psykisk helse.
 • Ungdom som ønsker å støtte det arbeidet som organisasjonen utfører.

Mental Helse Ungdom er en åpen organisasjon for ungdom mellom 15 og 30 år, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisk opprinnelse og livssyn.

Mental Helse Ungdom er opptatt av:

 • At barn og unge med psykiske helse problemer har krav på tjenester som fremmer evne til å mestre eget liv.
 • Åpenhet og synlighet om psykiske lidelser i samfunnet.
 • Å opprette ungdomslag i de fleste kommuner i landet
 • Vi arbeider for at ungdom og pårørende skal trekkes med i utformingen av planlegging og politiske vedtak som gjelder ungdom med psykiske problemer.
 • at vår opplysningsvirksomhet skal skape holdningsendringer i samfunnet.
Gå inn på hjemmesiden for mer informasjon.

Hva er Mental Helse Ungdom Narvik?
I Narvik har vi et styre på 4 stk, og her er jeg leder. Vi startet opp i 2006, og dette var fordi vi mente at Narvik trengte et slikt lokallag som kunne støtte opp ungdommer i byen. Etter den tid har det forandret seg masse, og vi har forandret struktur. Men MHU er ikke en organisasjon bare for noen som sliter, det er for alle.
Vi er åpen for alle, dersom du ønsker å se hva vi driver med kan du besøke oss på en medlemskveld eller ta kontakt med oss på mail, eller tlf:

mentalhelseungdom.narvik@gmail.com
41 42 24 41


Vi har blitt litt obs på at vi kanskje må endre litt rutiner ol. derfor holder vi for tiden med stor arbeid med å endre både kveldene og rutiner.
Vi har masse vi skal gjøre for at vi skal få vårt lag ordenlig oppe å gå, men det er et mål vi har.
Flere medlemmer er noe vi trenger, og det skal vi jobbe hardt for å få.

Normalt har vi en form for aktivitet hver medlemskveld, av ønske fra medlemmer.
Dette kan være alt fra kino, film, bowling, temakvelder og andre hobbykvelder.

Kom gjerne med innspill, eller forslag til hva vi kan gjøre! =)

Jeg tar også imot spørsmål om selve organisasjon, og om Narvik sitt lokallag.


2 kommentarer:

 1. Kjempebra innlegg =) Har tenkt på nå lignanes sjøl... Korsn fikk du linken til hjemmesida til å bli sånn at det stod hjemmeside på den?
  Klæm Silje :D

  SvarSlett
 2. velg at du skal lage ei kobling. En knapp på samme linje som du velge skrift å det...

  SvarSlett