torsdag 22. april 2010

Vårres første foreldremøte - Reggio Emilia

I dag var det møte i barnehagen, og det fikk vi en god del informasjon om hvordan den nye
barnehagen vil bli. Det er kjempe interessant å skal ha et barn i et helt nytt konsept i
byen, og ikke minst en ny barnehage.

Litt om hvordan det kommer til å bli:

"De tre pedagogene - Barnet, Den voksne, og det fysiske miljøet.


Den voksne:

Den voksne lytter til barna, tolker og forstår. Den voksne skal se hva som opptar barna og være åpen for undring og stille spørsmål som spinner videre på det barna er nysgjerrige på. Den voksne hjelper barna til å finne svar selv, den støtter og rettleder barna ved å lytte, gi anerkjennelse og ha gode samtaler. Den voksne er tilstede med barna, gir tid og rom til refleksjon, undring og fantasi. Den voksne er opptatt av barnas kunnskaper, og forstår at hvert enkelt barn er unikt.


Barnet:

Vi mener at hvert enkelt barn har medfødte egenskaper og et potensial av enestående rikdom, kraft og kreativitet som ikke skal undervurderes. Vi mener at barna er i stand til å se ulike muligheter, og finne egne veier og løsninger. Barna lærer gjennom egne erfaringer og observasjoner i samspill med de andre barna. Barna får tid til å stille teorier, utveksle tanker og ideer med hverandre.


Rommet:

Vært rom skal fremme læring, pirre nysgjerrighet og gi skaperglede.

Rommene skal innby til lek, forskning og skapende aktiviteter. Materialet og lekene barna trenger, skal være oversiktelig plassert og tilgjengelige. Alle kroker skal ha materialer som lokker ungene til gode møter med venner. Barnas egne arbeider preger og utsmykker rommene, som skal være både spennende og vakre.

Barna er med og påvirker hva slags rom vi trenger i barnehagen og hva disse skal inneholde, rommene våre vil bestandig være i utvikling og forandring.

Vi ønsker å jobbe for at barna skal bli spørrende, kreative, empatiske, tillitsfulle, åpne, nysgjerrige, ærlige, hjelpsomme og aktive. At de opplever mestringsfølelse og er stolte over det de har oppnådd, at de opplever fortellerglede og at de blir selvstendige.

En av måtene å nærme seg dette på er å ha engasjerte og reflekterte voksne, og ved å være klar over dette vil vi prøve å være gode rollemodeller og ha gode samspill med hvert enkelt barn. Personalet skal i større grad ta utgangspunkt i barnas ønsker og behov slik at planen blir til underveis."


Jeg har tro på at dette kommer til å bli en fin filosofi får barnehagen, og jeg gleder meg kjempemasse til

å få oppleve dette.

Nå er det bare å vente på at lillesnuppa skal bli frisk så skal hun tilbake til barnehagen etter sykdom i

over en uke. Phu, så slitsomt, både for oss og henne.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar